Buku Register Induk Perkara memuat seluruh data perkara baik tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali, hingga eksekusi. Buku ini berfungsi sebagai buku bantu yang mencatat perjalanan perkara sehingga memudahkan pencarian  data perkara yang diterima, diputus, dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Ada beberapa macam Buku Register Perkara:

 1. Register Induk Perkara Gugatan
 2. Register Induk Perkara Permohonan
 3. Register Induk Perkara Banding
 4. Register Permohonan Kasasi
 5. Register Permohonan Peninjauan Kembali
 6. Register Penyitaan Barang Bergerak
 7. Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak
 8. Register Surat Kuasa Khusus
 9. Register Ekseskusi
 10. Register Akta Cerai
 11. Register Ekonomi Syari’ah
 12. Register Itsbat Rukyat Hilal
 13. Register Mediasi
Translate »